Udo vom Fredeholz

Pedigree

V Udo vom Fredeholz

SchH3
Male German Shepherd 1947-09-28
VA3

German Shepherd

1945-02-28

SchH1

VA

German Shepherd

1937-09-27

SchH3

V

German Shepherd

1935-04-13

ZPr

German Shepherd
SIEGER
VA

German Shepherd
V

German Shepherd

1935-09-19

SchH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1942-01-17

SchH3/MH1 FH

V

German Shepherd

1938-11-09

SchH3/MH1
SGR (CZECH) V

German Shepherd
'34 SA V
V

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1940-11-15

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA
'38 VA3
V

German Shepherd
V
VA4

German Shepherd

1942-11-11

SCHH3

VA

German Shepherd

1938-08-27

SchH3

V

German Shepherd

1933-08-14

SCHH
SIEGER

German Shepherd
VA
V
'34 SA

German Shepherd
1939 GVX CH (US)

German Shepherd

1935-03-22

SCHH
VA

German Shepherd

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd

1938-10-12

SCHHII


German Shepherd

1933-11-24

ZPr
SIEGER

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

German Shepherd

1936-03-08


German Shepherd
VA
V

German Shepherd