Domo vom Kasernenweg

Pedigree
Report Type:

Domo vom Kasernenweg

PH Male German Shepherd

German Shepherd

Apr 9, 1925


German Shepherd

May 22, 1923


German Shepherd

Feb 27, 1921

INT.CH. V

German Shepherd
 
V

German Shepherd

German Shepherd

Jun 19, 1911


German Shepherd
SGR (A/B/F) GVCH(US)
 

German Shepherd

German Shepherd

Mar 8, 1923


German Shepherd

Apr 25, 1920

1921 GV (US)

German Shepherd
V
 

German Shepherd
V
 

German Shepherd

May 29, 1920

INT.CH. V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Mar 23, 1922

INT.CH. V

German Shepherd

Jun 9, 1918

SCHH3 FH

 
V

German Shepherd

Apr 24, 1913

ZPR
1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd
 

German Shepherd

Oct 24, 1913

V

German Shepherd
 
V

German Shepherd

German Shepherd

Sep 16, 1919


German Shepherd

Nov 15, 1915


German Shepherd
V
 

German Shepherd
LPRS 1906

German Shepherd

Apr 2, 1918

V

German Shepherd
 
V
 
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd
V