Nanna vom Aufeld

Pedigree

Nanna vom Aufeld

Female German Shepherd 1932-04-30

German Shepherd

SCHH, PH, ZPR

1929 SGR

German Shepherd

1926-03-12

SCHH3, ZPR

SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

1921-08-20

SCHH
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1924-03-01

SchH

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

1926-05-16

SchH

US.CH.

German Shepherd

1921-06-20

SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1923-05-15


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1927-02-04


German Shepherd

1924-03-24


German Shepherd

1922-05-20

INT.CH. V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1920-10-11


German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

1925-02-12


German Shepherd

1922-03-07

INT.CH. V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1922-11-19


German Shepherd

German Shepherd
V