Ingo vom Piastendamm

Pedigree

SGR (CZECH) V Ingo vom Piastendamm

SchH2
Male German Shepherd 1934-12-18
'34 SA V

German Shepherd

1932-08-01

SCHH/ZPR/MH1

V

German Shepherd

1930-02-06

SCHH3

V

German Shepherd

1928-07-28

ZPR
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1924-11-20

V

German Shepherd
V, UK.CH.

German Shepherd

German Shepherd

1929-01-09

ZPr

1929 SGR

German Shepherd

1926-03-12

SCHH3, ZPR
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-
V

German Shepherd

German Shepherd

1925-07-11


German Shepherd
SGR (HOLL)

German Shepherd
1921 SGR

German Shepherd

1932-08-12

SchH

V

German Shepherd

1930-03-20

SCHH 3 ZPR

V

German Shepherd

1927-07-17

HGH, ZPR, SCHHIII
2X SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1928-03-19

ZPR
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1930-05-15

SCHH


German Shepherd

1927-02-05

US.CH.

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

1928-06-15


German Shepherd

German Shepherd