Festa vom Fredeholz

Pedigree

Festa vom Fredeholz

SCHHII
Female German Shepherd 1938-10-12

German Shepherd

1933-11-24

ZPr

SIEGER

German Shepherd

1930-04-07

ZPR

VA

German Shepherd

1926-09-30

SCHH2
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V

German Shepherd

1928-04-21

ZPr

German Shepherd
1921 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1930-07-29

PH/MH1


German Shepherd

1928-07-18

SCHH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1929-03-26

CH. (US)

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1936-03-08


German Shepherd

1932-10-18

VA

German Shepherd

1926-09-30

SCHH2
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V

German Shepherd

1928-04-21

ZPr

German Shepherd
1921 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1931-07-17


German Shepherd

1940-01-15


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1925-03-03


German Shepherd

German Shepherd