Reina vom Holzheimer Eichwald

Pedigree

V Reina vom Holzheimer Eichwald

SchH3/MH1
Female German Shepherd 1937-12-24
V

German Shepherd

1934-03-25

SCHH3/MH2/SUCHH/SH

V

German Shepherd

1931-12-26

ZPr

V

German Shepherd

1927-08-13

SCHH3
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1922-03-12


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1926-03-05

SchH/MH


German Shepherd

1923-10-28

SchH

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
US.CH

German Shepherd

1925-06-25


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1934-05-06


German Shepherd

1931-11-30

ZPr


German Shepherd

1928-12-11

ZPr
2X SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

HGH
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd
INT CH

German Shepherd

PH

SIEGER

German Shepherd

1928-03-16

ZPR
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1927-03-05

2X SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd