Damm vom Sandhügel

Pedigree

V Damm vom Sandhügel

ZPr
Male German Shepherd 1931-12-26
V

German Shepherd

1927-08-13

SCHH3

V

German Shepherd

PH, SCHHIII


German Shepherd

1921-02-27

INT.CH. V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1918-07-01


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1918-08-26


German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1922-03-12


German Shepherd

1918-11-11


German Shepherd

1908-08-01

1906/07 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1914-01-24


German Shepherd
1911/12 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

1920-10-02


German Shepherd

1913-09-08


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1915-02-09


German Shepherd
1911/12 SGR

German Shepherd