Dolli vom Glockenbrink

Pedigree

Dolli vom Glockenbrink

Female German Shepherd 1922-06-29

German Shepherd

1918-10-27

SCHH

V

German Shepherd

1917-02-28

SCHH3

V

German Shepherd

1914-09-03

SchH3
1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd

German Shepherd

1915-04-03

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

1916-06-16

V

German Shepherd

1913-06-20

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR
V

German Shepherd
1910 SGR
V

German Shepherd

1913-04-24

1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd

German Shepherd

1913-08-21


German Shepherd

1909-08-09

PH


German Shepherd

1907-07-15

PH
1906/07 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1907-03-10

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

HGH


German Shepherd

1902-08-31

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

HGH

German Shepherd

German Shepherd
V