Dolly vom Rehkolk

Pedigree

Dolly vom Rehkolk

Female German Shepherd 1930-06-28

German Shepherd

1928-02-05

SCHH


German Shepherd

1921-11-06

SchH


German Shepherd

1918-04-12

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1916-08-24

V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd
V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd

1924-07-24


German Shepherd

1919-08-29


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1917-11-06


German Shepherd

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1925-09-09

SCHH

INT CH

German Shepherd

1924-02-14

SCHH/PH


German Shepherd

1918-10-29

PH
V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1922-01-13


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1923-08-05


German Shepherd

1921-04-14

SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1920-12-29

1921 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd