Lissie vom Fredeholz

Pedigree

VA4 Lissie vom Fredeholz

SCHH3
Female German Shepherd 1942-11-11
VA

German Shepherd

1938-08-27

SchH3

V

German Shepherd

1933-08-14

SCHH

SIEGER

German Shepherd

1930-04-07

ZPR
VA

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd
'34 SA

German Shepherd

ZPr

German Shepherd
1924/6 SGR GV CH(US)

German Shepherd
1939 GVX CH (US)

German Shepherd

1935-03-22

SCHH

VA

German Shepherd

1932-03-10

HGH/ZPr

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

German Shepherd

1929-01-09

ZPr
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1938-10-12

SCHHII


German Shepherd

1933-11-24

ZPr

SIEGER

German Shepherd

1930-04-07

ZPR
VA

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1930-07-29

PH/MH1

German Shepherd

German Shepherd
CH. (US)

German Shepherd

1936-03-08


German Shepherd

1932-10-18

VA

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1931-07-17


German Shepherd

German Shepherd