Mara vom Rundeck

Pedigree

V Mara vom Rundeck

SchH2
Female German Shepherd 1969-11-21
V-

German Shepherd

1967-04-04

DDR-SIEGER 1969 SCHH 2

V

German Shepherd

1959-04-19

SchH3/FH

V

German Shepherd

1952-03-12

SCHH2
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V1

German Shepherd

1954-01-10

SCHH1

German Shepherd
VA1
VA1

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1964-06-20

SCHH1

V

German Shepherd

1960-06-14

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1961-12-04

SchH1
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
VA
SG

German Shepherd

1965-05-20

SchH1/FH

V

German Shepherd

1962-10-21

SCHH2 KÖR. 5543/54

V

German Shepherd

1958-01-10

SCHH2/FH
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1959-05-17

SCHH2 FH
SG

German Shepherd
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1960-04-26

V12

German Shepherd

1954-07-30

SCHH3(V1-BSP), FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1957-02-23

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V