Burga vom Cinkushof

Pedigree

V Burga vom Cinkushof

SchH1/ZH1
Female German Shepherd 1952-07-20
V

German Shepherd

1946-04-10

SchH2


German Shepherd

1941-11-01


German Shepherd

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1938-12-02

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1944-08-01


German Shepherd

1941-03-23

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd
VA, SGR (HOL)
'34 SGRN (DUTCH)

German Shepherd

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1949-05-25

SchH3

V

German Shepherd

1942-02-21

SchH3/FH

V

German Shepherd

1937-11-24

SchH3
V,CH. (US)

German Shepherd
SIEGER
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1938-08-27

SchH1
V

German Shepherd
SIEGER
'34 SA
1939 GVX CH (US)

German Shepherd
VA

German Shepherd

1946-03-09

SCHH3

V

German Shepherd

1943-06-30

SchH3
VA3

German Shepherd
V

German Shepherd
VA

German Shepherd

1942-08-30

VA

German Shepherd

German Shepherd