Burga vom Cinkushof

Pedigree
Report Type:

V Burga vom Cinkushof

SchH1/ZH1 Female German Shepherd Jul 20, 1952
V

German Shepherd

Apr 10, 1946

SchH2


German Shepherd

Nov 1, 1941


German Shepherd

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Dec 2, 1938

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Aug 1, 1944


German Shepherd

Mar 23, 1941

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd
VA, SGR (HOL)
'34 SGRN (DUTCH)

German Shepherd

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

May 25, 1949

SchH3

V

German Shepherd

Feb 21, 1942

SchH3/FH

V

German Shepherd

Nov 24, 1937

SchH3
V,CH. (US)

German Shepherd
SIEGER
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Aug 27, 1938

SchH1
V

German Shepherd
SIEGER
'34 SA
1939 GVX CH (US)

German Shepherd
VA

German Shepherd

Mar 9, 1946

SCHH3

V

German Shepherd

Jun 30, 1943

SchH3
VA3

German Shepherd
V

German Shepherd
VA

German Shepherd

Aug 30, 1942

VA

German Shepherd

German Shepherd