Boda vom Billhof

Pedigree

Boda vom Billhof

PH
Female German Shepherd 1932-08-16

German Shepherd

1930-02-06

V

German Shepherd

1928-07-28

ZPR

1929 SGR

German Shepherd

1926-03-12

SCHH3, ZPR
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-
V

German Shepherd

German Shepherd

1923-12-07

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1924-11-20

V

German Shepherd

1922-03-26

HGH SCHH
V, UK.CH.

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1921-09-01


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1930-12-04

SIEGER

German Shepherd

1928-03-16

ZPR

1929 SGR

German Shepherd

1926-03-12

SCHH3, ZPR
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-
V

German Shepherd

German Shepherd

1921-05-28

SCHH
V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd

German Shepherd

PH

CH. (US)

German Shepherd

1926-04-21

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd
CH (US) V