Diethelm v Hochland

Pedigree

Diethelm v Hochland

Male German Shepherd 1918-08-07
V

German Shepherd

1914-09-03

SchH3

1909 SGR

German Shepherd

1907-07-05

HGH

1906/07 SGR

German Shepherd

1903-11-01

SCHH3
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd

1904-01-19

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1912-07-14


German Shepherd

1908-12-25

PH

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

1911-04-15

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1913-04-20


German Shepherd

1910-01-14

1906/07 SGR

German Shepherd

1903-11-01

SCHH3
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1908-03-30


German Shepherd
1905 SGR
1902/03 SGRN

German Shepherd

German Shepherd

1912-04-03

V

German Shepherd

1909-05-12

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1909-07-05


German Shepherd

German Shepherd