Hektor (vom Rinderfeld) SZ 19456

Pedigree

Hektor (vom Rinderfeld) SZ 19456

Male German Shepherd 1907-08-14

German Shepherd

1903-10-27

HGH, PH


German Shepherd

1902-06-13

HGH


German Shepherd


German Shepherd
1903 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1898-01-13

HGH
V

German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

HGH


German Shepherd


German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd


German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

1905-09-28

HGH

1904 SGR

German Shepherd

1903-04-15

SCHH3


German Shepherd

1901-10-29

HGH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1902-01-27

V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1903-03-26

V

German Shepherd

1899-03-22

1900/01 SGR

V

V

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd