Caro vom Blasienberg ( UK: Caro of Welham )

Pedigree

V, UK.CH. Caro vom Blasienberg ( UK: Caro of Welham )

ZPR
Male German Shepherd 1920-06-04
V

German Shepherd

1917-10-22

SchH3

V

German Shepherd

1914-09-03

SchH3

1909 SGR

German Shepherd

1907-07-05

HGH
1906/07 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd
V

German Shepherd

1912-07-14


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1915-07-29

V

German Shepherd

1911-11-16

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1913-12-28

1913 SGR

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

1917-05-12


German Shepherd

1913-11-12

V

German Shepherd

1911-11-16

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1911-06-26

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1914-07-15


German Shepherd

1912-07-14

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1912-05-28


German Shepherd
1913 SGRN

German Shepherd
V