Grete vom Nahetal

Pedigree

Grete vom Nahetal

HGH, PH Female German Shepherd