Frigga vom Bergnest

Pedigree

Frigga vom Bergnest

Female German Shepherd 1935-10-16

German Shepherd

1931-07-25

VA

German Shepherd

1926-09-30

SCHH2

SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

1921-08-20

SCHH
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1922-12-15

PH

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

SCHH/SUCHH


German Shepherd

1925-05-24


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1924-02-08

SCHH

German Shepherd
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1933-09-02

SIEGER

German Shepherd

1930-04-07

ZPR

VA

German Shepherd

1926-09-30

SCHH2
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V

German Shepherd

1928-04-21

ZPr

German Shepherd
1921 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1926-09-19


German Shepherd

1924-10-21

CH (US) V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1924-10-21


German Shepherd

German Shepherd
SIEGER 1920 V-