Martin vom Haus Tschetschock

Pedigree

V Martin vom Haus Tschetschock

SCHH3 FH
Male German Shepherd 1957-02-24
V

German Shepherd

1953-03-07

SCHH3, FH, DDR ZL: XIB FOUNDER

V

German Shepherd

1950-09-23

SCHH1 FH

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1947-05-04

SchH3
V

German Shepherd
VA-SIEGER
V
V

German Shepherd
'42 VA8

German Shepherd

1950-08-12

SchH2


German Shepherd

1944-08-11

SchH2

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1948-07-01

SchH2

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1955-03-01

SCHH3

SG

German Shepherd

1952-10-06

SCHH3

V

German Shepherd

1950-05-24

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1950-05-24

SCHH3 FH
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

SCHH1


German Shepherd

VA

German Shepherd
VA

German Shepherd
SGR (HOLL) '34 SA

German Shepherd

HGH

German Shepherd

German Shepherd
V