Hedda von Colonia Agrippina

Pedigree

Hedda von Colonia Agrippina

SchH3
Female German Shepherd 1957-02-23
V

German Shepherd

1954-09-16

SchH2

V

German Shepherd

1951-09-22

SchH3


German Shepherd

1947-08-27

SchH3/FH

German Shepherd

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1948-03-01

SchH2

German Shepherd
V

German Shepherd
VA7

German Shepherd

1948-12-13

SchH2

V

German Shepherd

1942-02-21

SchH3/FH
V

German Shepherd
V,CH. (US)
V
V

German Shepherd
V
1939 GVX CH (US)
V

German Shepherd

1947-01-10

SchH1
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1954-11-17

SchH1

V

German Shepherd

1950-03-03

SchH3/FH

V

German Shepherd

1947-09-28

SchH3
VA3

German Shepherd
VA
VA4

German Shepherd
VA
VA1

German Shepherd

1947-02-01

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1953-01-18

SchH1

V

German Shepherd

1950-04-06

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd
VA8

German Shepherd

1948-06-29

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V