Artus vom Richterbach

Pedigree
Report Type:

V Artus vom Richterbach

SchH2 Male German Shepherd Sep 16, 1954
V

German Shepherd

Sep 22, 1951

SchH3


German Shepherd

Aug 27, 1947

SchH3/FH


German Shepherd

Dec 25, 1945


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Dec 25, 1937

SchH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 1, 1948

SchH2


German Shepherd

Sep 10, 1942

SchH3
V

German Shepherd
VA

German Shepherd

German Shepherd

Apr 6, 1944

VA7

German Shepherd
VA
 

German Shepherd
VA, SGR (HOL)

German Shepherd

Dec 13, 1948

SchH2

V

German Shepherd

Feb 21, 1942

SchH3/FH

V

German Shepherd

Nov 24, 1937

SchH3
V,CH. (US)

German Shepherd
SIEGER
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Aug 27, 1938

SchH1
V

German Shepherd
SIEGER
'34 SA
1939 GVX CH (US)

German Shepherd
VA
 
V

German Shepherd

Jan 10, 1947

SchH1

VA2

German Shepherd

Apr 23, 1944

SCHH3,FH
V

German Shepherd
SGR (CZECH) V
V
V

German Shepherd
V
 
V
VA2

German Shepherd

Nov 2, 1944

SchH3/FH
VA

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
 
V