Fero vom Haus Marthold

Pedigree

V Fero vom Haus Marthold

SCHH3
Male German Shepherd 1960-06-14
V

German Shepherd

1957-02-24

SCHH3 FH

V

German Shepherd

1953-03-07

SCHH3, FH, DDR ZL: XIB FOUNDER

V

German Shepherd

1950-09-23

SCHH1 FH
VA1

German Shepherd
VA2
VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1950-08-12

SchH2

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1955-03-01

SCHH3

SG

German Shepherd

1952-10-06

SCHH3
V

German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

SCHH1

German Shepherd
VA

German Shepherd
SG

German Shepherd

1955-03-04

SCHH1


German Shepherd

1949-11-25

SCHH3


German Shepherd

1946-01-27

SCHH1

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1942-03-09


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1951-08-06

SCHH1

V

German Shepherd

1948-04-26

SCHH3
V

German Shepherd
V
V-

German Shepherd

German Shepherd

1947-09-06

SCHH2

German Shepherd

German Shepherd
'41 VA3