Gundo vom Stolper Land

Pedigree
Report Type:

V Gundo vom Stolper Land

SCHH2/FH Male German Shepherd Jan 10, 1958
VA1

German Shepherd

Jul 23, 1949

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

Jun 2, 1946

SCHH3, DPH, FH

V

German Shepherd

Sep 7, 1942

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jan 8, 1943

SchH3
VA5

German Shepherd
 
SGR, CH. (US)
V

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd

Oct 10, 1947

SchH2

V

German Shepherd

Aug 31, 1943

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Nov 5, 1942

SchH1
VA

German Shepherd
SIEGER
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 17, 1952

SCHH2

VA1

German Shepherd

Jan 10, 1947

SCHH3

VA2

German Shepherd

Apr 23, 1944

SCHH3,FH
V

German Shepherd
SGR (CZECH) V
V
V

German Shepherd
V
 
V
VA2

German Shepherd

Nov 2, 1944

SchH3/FH
VA

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Oct 8, 1949

SCHH1


German Shepherd

Dec 26, 1944

SchH2
V

German Shepherd

German Shepherd
VA5
 
'41 VA1

German Shepherd

Jun 24, 1946

SCHH1

German Shepherd

German Shepherd