Gundo vom Stolper Land

Pedigree

V Gundo vom Stolper Land

SCHH2/FH
Male German Shepherd 1958-01-10
VA1

German Shepherd

1949-07-23

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

1946-06-02

SCHH3, DPH, FH

V

German Shepherd

1942-09-07

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1943-01-08

SchH3
VA5

German Shepherd
SGR, CH. (US)
V

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd

1947-10-10

SchH2

V

German Shepherd

1943-08-31

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1942-11-05

SchH1
VA

German Shepherd
SIEGER
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1952-03-17

SCHH2

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3

VA2

German Shepherd

1944-04-23

SCHH3,FH
V

German Shepherd
SGR (CZECH) V
V
V

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd

1944-11-02

SchH3/FH
VA

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1949-10-08

SCHH1


German Shepherd

1944-12-26

SchH2
V

German Shepherd

German Shepherd
VA5
'41 VA1

German Shepherd

1946-06-24

SCHH1

German Shepherd

German Shepherd