Norma vom Gertrudishof

Pedigree
Report Type:

Norma vom Gertrudishof

PH
Female German Shepherd Nov 18, 1931
V

German Shepherd

Mar 20, 1930

SCHH 3 ZPR

V

German Shepherd

Jul 17, 1927

HGH, ZPR, SCHHIII

2X SIEGER

German Shepherd

Mar 17, 1924

SCHH
V

German Shepherd
 
V
 

German Shepherd
 

German Shepherd

Feb 4, 1926


German Shepherd

German Shepherd
V
 
 

German Shepherd

Mar 19, 1928

ZPR

1929 SGR

German Shepherd

Mar 12, 1926

SCHH3, ZPR
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
 
SIEGER 1920 V-
V

German Shepherd

German Shepherd

Mar 31, 1924

ZPR

German Shepherd
OESGR 1921 US.CH.
 

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Apr 6, 1929

ZPr

V CH (US)

German Shepherd

Feb 23, 1925

SCHH

SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

Aug 20, 1921

SCHH
 
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
 
V
 

German Shepherd

German Shepherd

Sep 16, 1922

SchH

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

Oct 18, 1923

SCHH


German Shepherd

Mar 21, 1921

SCHH
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
 
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Oct 27, 1918

SCHH
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd
V
 
V