Egon vom Schwabenstamm

Pedigree

V Egon vom Schwabenstamm

SchH3/FH
Male German Shepherd 1939-09-16

German Shepherd

1937-03-17

SchH2


German Shepherd

1933-11-24

ZPr

SIEGER

German Shepherd

1930-04-07

ZPR
VA

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1930-07-29

PH/MH1

German Shepherd

German Shepherd
CH. (US)

German Shepherd

1932-02-28

SchH

VA

German Shepherd

1926-09-30

SCHH2
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

1930-07-29

PH/MH1

German Shepherd

German Shepherd
CH. (US)

German Shepherd

1937-07-15

SchH2


German Shepherd

1934-02-19

HGH


German Shepherd

1931-01-11

SCHH1
SIEGER

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1926
'34 CZEK SGRN SA

German Shepherd

1932-03-07

HGH
'34 HVA

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1934-05-03

VA

German Shepherd

1926-09-30

SCHH2
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

1931-10-21

SIEGER

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd
2X SIEGER