Fenja vom Hafenstrand

Pedigree
Report Type:

V Fenja vom Hafenstrand

SchH3 Female German Shepherd Nov 26, 1934

German Shepherd

Feb 28, 1930

PH


German Shepherd

Sep 25, 1926

ZPr


German Shepherd

Jan 14, 1923

PH
V

German Shepherd
V
 
 

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

Dec 7, 1923

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Jul 3, 1925

ZPr

1924/6 SGR GV CH(US)

German Shepherd

Mar 15, 1923

SCHH/HGH
SGR (HOLL)

German Shepherd
V 1
 

German Shepherd
SIEGER 1920 V-
 

German Shepherd

Oct 8, 1922

1921 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd
V 1
 

German Shepherd

Nov 18, 1931

PH

V

German Shepherd

Mar 20, 1930

SCHH 3 ZPR

V

German Shepherd

Jul 17, 1927

HGH, ZPR, SCHHIII
2X SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

Mar 19, 1928

ZPR
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
 
V

German Shepherd

German Shepherd

Apr 6, 1929

ZPr

V CH (US)

German Shepherd

Feb 23, 1925

SCHH
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
 
SIEGER 1920 V-
 

German Shepherd

German Shepherd

Oct 18, 1923

SCHH

German Shepherd
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V