Fenja vom Hafenstrand

Pedigree

V Fenja vom Hafenstrand

SchH3
Female German Shepherd 1934-11-26

German Shepherd

1930-02-28

PH


German Shepherd

1926-09-25

ZPr


German Shepherd

1923-01-14

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1923-12-07

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1925-07-03

ZPr

1924/6 SGR GV CH(US)

German Shepherd

1923-03-15

SCHH/HGH
SGR (HOLL)

German Shepherd
V 1

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

1922-10-08

1921 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd
V 1

German Shepherd

1931-11-18

PH

V

German Shepherd

1930-03-20

SCHH 3 ZPR

V

German Shepherd

1927-07-17

HGH, ZPR, SCHHIII
2X SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1928-03-19

ZPR
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1929-04-06

ZPr

V CH (US)

German Shepherd

1925-02-23

SCHH
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

1923-10-18

SCHH

German Shepherd
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V