Blanka vom Paschenberg

Pedigree

Blanka vom Paschenberg

SchH1/FH Female German Shepherd May 20, 1965
V

German Shepherd

Oct 21, 1962

SCHH2 KÖR. 5543/54

V

German Shepherd

Jan 10, 1958

SCHH2/FH

VA1

German Shepherd

Jul 23, 1949

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Mar 17, 1952

SCHH2
VA1

German Shepherd
VA2
VA2

German Shepherd
V

German Shepherd

May 17, 1959

SCHH2 FH

SG

German Shepherd

Mar 23, 1955

SCHH1
VA

German Shepherd
V1
 
VA
 

German Shepherd
V

German Shepherd

Nov 21, 1954

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V1
 
VA
 

German Shepherd

Apr 26, 1960

V12

German Shepherd

Jul 30, 1954

SCHH3(V1-BSP), FH

V

German Shepherd

Apr 17, 1952

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jul 20, 1952

SchH1/ZH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Feb 23, 1957

SchH3

V

German Shepherd

Sep 16, 1954

SchH2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

Nov 17, 1954

SchH1
V

German Shepherd
V
VA1
V

German Shepherd
V
VA8