Blanka vom Paschenberg

Pedigree

Blanka vom Paschenberg

SchH1/FH
Female German Shepherd 1965-05-20
V

German Shepherd

1962-10-21

SCHH2 KÖR. 5543/54

V

German Shepherd

1958-01-10

SCHH2/FH

VA1

German Shepherd

1949-07-23

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1952-03-17

SCHH2
VA1

German Shepherd
VA2
VA2

German Shepherd
V

German Shepherd

1959-05-17

SCHH2 FH

SG

German Shepherd

1955-03-23

SCHH1
VA

German Shepherd
V1
VA

German Shepherd
V

German Shepherd

1954-11-21

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V1
VA

German Shepherd

1960-04-26

V12

German Shepherd

1954-07-30

SCHH3(V1-BSP), FH

V

German Shepherd

1952-04-17

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1952-07-20

SchH1/ZH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1957-02-23

SchH3

V

German Shepherd

1954-09-16

SchH2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1954-11-17

SchH1
V

German Shepherd
V
VA1
V

German Shepherd
V
VA8