Janka vom Königsadler

Pedigree
Report Type:

V Janka vom Königsadler

SCHH3, FH Female German Shepherd Jun 18, 1983
V

German Shepherd

Aug 2, 1975

SCHH3, FH

VA3

German Shepherd

Jun 4, 1972

SchH3

VA2

German Shepherd

Oct 11, 1966

SCHH3 FH INTBCH
V

German Shepherd
V18
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jul 30, 1969

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V8
 
V

German Shepherd

Dec 15, 1971

SchH1

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

Mar 31, 1967

SCHH3
 
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

Apr 10, 1967

SchH1
V

German Shepherd
V8
 
VA1
V

German Shepherd
CH (US) V
V

German Shepherd

Nov 11, 1976

SCHH2

VA5

German Shepherd

Apr 30, 1974

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

Mar 31, 1967

SCHH3
 
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

Jul 31, 1970

SchH1
V

German Shepherd
VA4
 
V
V

German Shepherd
VA4
 
V
V

German Shepherd

Apr 19, 1974

SchH1

V2

German Shepherd

Dec 24, 1971

SchH3
V1

German Shepherd
V
V20
SG1

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
VA