Hein vom Königsbruch

Pedigree

V Hein vom Königsbruch

SCHH2
Male German Shepherd 1965-10-03
V

German Shepherd

1960-07-23

SchH3

V3

German Shepherd

1957-10-19

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1952-07-02

Schh3/FH
VA1

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd
VA1
V
VA2

German Shepherd

1954-01-22

SCHH2

German Shepherd
V

German Shepherd
V
VA2
SG

German Shepherd

1956-07-20

SchH2

V3

German Shepherd

1952-12-25

SCHH3, FH
V

German Shepherd

German Shepherd
VA3
V
SG

German Shepherd

1954-06-03

SchH1/FH
VA3 CH(US) GV(CAN)

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1958-11-02

SCHH1

V

German Shepherd

1955-12-06

SCHH3, FH

VA3

German Shepherd

1953-06-28

SCHH3, FH
V2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
SG11

German Shepherd

1950-05-20

SCHH2
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1956-03-11

SchH1

SG1

German Shepherd

1952-11-12

SCHH2
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd

1951-01-08

SCHH1
V

German Shepherd

German Shepherd