Anka vom Stahlhammer

Pedigree

V Anka vom Stahlhammer

SchH3
Female German Shepherd 1959-11-02
V

German Shepherd

1952-12-29

SchH2

V

German Shepherd

1950-03-03

SchH3/FH

V

German Shepherd

1947-09-28

SchH3
VA3

German Shepherd
VA
VA4

German Shepherd
VA
VA1

German Shepherd

1947-02-01

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1947-10-01

SchH3


German Shepherd

1940-02-28

SchH1

German Shepherd
VA1
'34 SA
'42 VA4

German Shepherd
SGR (CZECH) V
V

German Shepherd

1939-03-18

SchH2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SchH3/FH


German Shepherd

1950-02-12

SchH3/FH


German Shepherd

1947-03-13

SchH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1948-03-17

Schh2

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1953-12-16

SchH1


German Shepherd

1948-03-02

SchH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1946-11-13


German Shepherd
VA
V

German Shepherd
VA7
V