Kessy von der Spedition Barth

Pedigree

V Kessy von der Spedition Barth

SchH1
Female German Shepherd 1967-10-14
V US.CH.

German Shepherd

1965-05-18

SCHH3

V

German Shepherd

1960-07-23

SchH3

V3

German Shepherd

1957-10-19

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA1
V
VA2

German Shepherd
SG

German Shepherd

1956-07-20

SchH2
V3

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
VA3 CH(US) GV(CAN)
V

German Shepherd

SchH3


German Shepherd

1957-01-15

SchH3/FH
V2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

German Shepherd

SchH3
VA1

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V12
V

German Shepherd

1964-02-24

SchH3

VA2

German Shepherd

1959-03-19

SCHH3

V

German Shepherd

1956-03-20

SCHH3, FH
SG US.CH.

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
VA3
V

German Shepherd

1955-11-12

SchH2
V2

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd

1961-11-08

SchH1

V11

German Shepherd

1959-06-12

SCHH3
V

German Shepherd
VA3
SG11
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1959-09-06

SchH1
VA6

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA1
SG