Frigga vom Asterplatz

Pedigree

V Frigga vom Asterplatz

SchH1
Female German Shepherd 1961-11-08
V11

German Shepherd

1959-06-12

SCHH3

V

German Shepherd

1955-12-06

SCHH3, FH

VA3

German Shepherd

1953-06-28

SCHH3, FH
V2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
SG11

German Shepherd

1950-05-20

SCHH2
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1954-02-12

SchH1


German Shepherd

1951-07-21

SchH2
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1950-01-20

SchH1
VA1

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1959-09-06

SchH1

VA6

German Shepherd

1956-05-20

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1952-11-15

SchH3
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1954-07-16

V

German Shepherd
V1
VA6
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1956-05-04

SchH3

VA1

German Shepherd

1949-07-23

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1952-11-25

SchH3

German Shepherd
SG31

German Shepherd
V