Cilly vom Kuchenberg

Pedigree

V Cilly vom Kuchenberg

SchH1
Female German Shepherd 1948-01-07
V

German Shepherd

1942-08-24

SchH3

'41 VA

German Shepherd

1939-04-25

SCHH3/FH/MH1

VA7

German Shepherd

1935-09-08

SCHH3, FH
VA

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1935-07-02

SchH3
SGR (HOLL) '34 SA

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1940-08-03

SchH3


German Shepherd

SCHH1
SGR (CZECH) V

German Shepherd
'34 SA V

German Shepherd
'34 SA

German Shepherd

1937-04-22


German Shepherd
'34 CZEK SGRN SA
2X SIEGERIN

German Shepherd
SIEGER
V

German Shepherd

1943-07-17

SchH2


German Shepherd

1937-04-09

SchH2

V

German Shepherd

1928-02-14

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1934-06-11

ZPr
VA

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1941-08-30

SCHH3


German Shepherd

1935-10-20


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1934-06-27

SCHH3
'34 SA

German Shepherd

German Shepherd