Blanka vom Lutherwald

Pedigree

Blanka vom Lutherwald

Female German Shepherd 1928-08-25

German Shepherd

1926-08-06


German Shepherd

1921-05-31

SIEGER 1920 V-

German Shepherd

1918-07-28

PH, AMERICAN GRAND VICTOR 1922
V

German Shepherd
1909 SGR
V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

1919-09-11


German Shepherd
Sable
V

German Shepherd

German Shepherd

1924-08-02


German Shepherd

1922-05-27

SCHH1
1921 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1919-09-11


German Shepherd
Sable
V

German Shepherd

German Shepherd

1924-04-08

PH


German Shepherd

1921-09-30

1921 SGR

German Shepherd

1918-02-22

PH
V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd

German Shepherd

1911-03-25


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1921-04-17

V

German Shepherd

1915-03-10

SchH3
V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V
V

German Shepherd

1914-05-02

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd