Vera vom Lohrerkopf

Pedigree

V Vera vom Lohrerkopf

SchH1
Female German Shepherd 1958-01-15
V2

German Shepherd

1948-12-13

SCHH3

V

German Shepherd

1942-02-21

SchH3/FH

V

German Shepherd

1937-11-24

SchH3
V,CH. (US)

German Shepherd
SIEGER
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1938-08-27

SchH1
V

German Shepherd
SIEGER
'34 SA
1939 GVX CH (US)

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1947-01-10

SchH1

VA2

German Shepherd

1944-04-23

SCHH3,FH
V

German Shepherd
SGR (CZECH) V
V
V

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd

1944-11-02

SchH3/FH
VA

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1953-05-27

SchH2

2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)

German Shepherd
Black & Tan

1949-10-31

SCHH3 FH

V

German Shepherd

1946-10-06

SCHH2

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1946-09-08

SchH1
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
VA5

German Shepherd

1949-05-13

SchH1


German Shepherd

SCHH1

German Shepherd
VA5
'41 VA1

German Shepherd
VA

German Shepherd

1943-04-03

Schh1
'42 VA4

German Shepherd
V

German Shepherd
VA2 1937 INT CH