Dolly vom Sonnenberg

Pedigree

V Dolly vom Sonnenberg

SchH1
Female German Shepherd 1966-05-01
VA4

German Shepherd

1962-08-10

SchH2

V

German Shepherd

1958-02-06

SchH3/FH

V

German Shepherd

1954-01-17

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1953-07-13

SchH1
2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)

German Shepherd
Black & Tan
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1958-05-24

SchH2

V

German Shepherd

1955-07-01

SchH3
VA

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1952-11-11

SchH1
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SchH1

V

German Shepherd

1960-05-22

SchH3

V

German Shepherd

1957-05-17

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA1
V
V3

German Shepherd
2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)
V
V6

German Shepherd

1958-05-03

SCHH1
VA4

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA3 CH(US) GV(CAN)
V

German Shepherd

1961-03-26

SchH1

SG10

German Shepherd

1958-04-17

VA1

German Shepherd
VA1
V
VA4

German Shepherd
CH (US)
V

German Shepherd

1958-10-09

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
VA