Candra vom Rat

Pedigree

V Candra vom Rat

SchH1 Female German Shepherd Oct 9, 1958

German Shepherd

Feb 12, 1956

SCHH1


German Shepherd

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

Jun 2, 1946

SCHH3, DPH, FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA5
V

German Shepherd

Dec 13, 1948

SchH2
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
 
VA2
 
VA2
 

German Shepherd

Dec 13, 1948

SCHH1

V

German Shepherd

Feb 21, 1942

SchH3/FH
 
V

German Shepherd
V,CH. (US)
V
V

German Shepherd
V
1939 GVX CH (US)
V

German Shepherd

Jan 10, 1947

SchH1
 
VA2

German Shepherd
 
V
V
VA2

German Shepherd
 
VA
V

German Shepherd

Sep 25, 1955

SCHH1

VA

German Shepherd

Jul 16, 1951

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

Jan 10, 1947

SCHH3
VA2

German Shepherd
 
V
V
VA2

German Shepherd
 
VA
V
V

German Shepherd

Mar 18, 1948

SchH2
2X VA1

German Shepherd
VA

German Shepherd

German Shepherd

Jun 12, 1949

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

Apr 21, 1943

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA
'42 VA1
V

German Shepherd

Jan 10, 1947

SchH1
 
VA2

German Shepherd
 
V
V
VA2

German Shepherd
 
VA
V