Xandor vom Eichenplatz

Pedigree

V Xandor vom Eichenplatz

SCHH3 Male German Shepherd Dec 2, 1978
V

German Shepherd

Jul 5, 1974

SCHH3

V

German Shepherd

Feb 9, 1971

SchH3/FH/PSH1

V

German Shepherd

Feb 19, 1965

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-
 
SG
V

German Shepherd

Dec 30, 1968

SchH1
V

German Shepherd
 
V
SG
G

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

Dec 2, 1971

SCHH1

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3
 
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
 
V
 

German Shepherd

Aug 22, 1967

SchH1
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
SG
 
V

German Shepherd

Nov 25, 1974

SCHH2


German Shepherd

SCHH1 HGH

V-

German Shepherd

Apr 4, 1967

DDR-SIEGER 1969 SCHH 2
V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

May 27, 1967

HGH
V

German Shepherd
V
 
SG-
 

German Shepherd
 
SG
 
SG

German Shepherd

Aug 8, 1970

SCHH2

V

German Shepherd

Jun 9, 1963

SCHH2
V

German Shepherd
 
V
SG-

German Shepherd
 

German Shepherd

Mar 8, 1963

SCHH1 FH
V-

German Shepherd
 
V
 
V
 

German Shepherd
 
SG
 
SG