Ingo vom Maienplatz

Pedigree

V Ingo vom Maienplatz

SCHH3
Male German Shepherd 1961-01-05
V

German Shepherd

1958-01-21

SCHH2

V

German Shepherd

1953-03-07

SCHH3, FH, DDR ZL: XIB FOUNDER

V

German Shepherd

1950-09-23

SCHH1 FH
VA1

German Shepherd
VA2
VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1950-08-12

SchH2

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1953-10-25

SCHH.1

SG

German Shepherd

1950-05-24

SCHH2

German Shepherd

German Shepherd
G

German Shepherd

1949-10-21

SCHH3 FH
VA DDR SIEGER 1949

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1954-09-14

SchH3

V

German Shepherd

1952-03-12

SCHH2

V

German Shepherd

1949-12-04

SCHH3
G

German Shepherd
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1950-02-06

SchH1
V1

German Shepherd
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1952-02-22

SchH1


German Shepherd

1947-07-15

SCHH2

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1947-10-23

SCHH1

German Shepherd
VA
VA

German Shepherd