Gitta vom Kalifels

Pedigree

V Gitta vom Kalifels

SCHH2
Female German Shepherd 1962-03-24
V-

German Shepherd

1959-09-08

DDR SIEGER 62/63 SCHH3

V

German Shepherd

1957-01-26

SCHH2

V

German Shepherd

1953-03-07

SCHH3, FH, DDR ZL: XIB FOUNDER
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd
V

German Shepherd

1953-04-30

SchH1
VA

German Shepherd
V1
VA

German Shepherd
V

German Shepherd

1956-11-15

SchH1

V

German Shepherd

1950-05-24

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd
SG

German Shepherd

1954-10-08

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG

German Shepherd

1958-04-13

SCHH3, FH3

V

German Shepherd

1950-09-23

SCHH1 FH

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1947-05-04

SchH3
V

German Shepherd
VA-SIEGER
V
V

German Shepherd
'42 VA8

German Shepherd

VA

German Shepherd

1950-07-18

DDR SGR 1953-1954, SCHH3
V1

German Shepherd
V
VA
VA

German Shepherd

German Shepherd

1949-07-31

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd