Blanka Fortunastolz

Pedigree

Blanka Fortunastolz

SchH3
Female German Shepherd 1947-05-04
V

German Shepherd

1944-03-30

SchH2

VA-SIEGER

German Shepherd

1932-12-21

SchH3


German Shepherd

1932-12-21


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1929-11-05


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1942-07-24

SchH1

V

German Shepherd

1938-11-09

SchH3/MH1
SGR (CZECH) V

German Shepherd
'34 SA V
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1938-12-09

SchH2

German Shepherd
VA, SGR (HOL)

German Shepherd
V

German Shepherd

1944-07-23

SchH2

'42 VA8

German Shepherd

1935-12-27

SCHH2

SGR (HOLL) '34 SA

German Shepherd

SCHH

German Shepherd
2X SIEGER

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd

1930-11-03

SchH1

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1942-04-15

Schh3

'41 VA3

German Shepherd

1938-08-14

SCHH3
VA7

German Shepherd
VA

German Shepherd

German Shepherd

1938-12-08

SchH2

German Shepherd

German Shepherd
SIEGER
V