Narda vom Haus Schütting

Pedigree

Narda vom Haus Schütting

Female German Shepherd 1933-07-14

German Shepherd

1929-03-03

ZPr

1929 SGR

German Shepherd

1926-03-12

SCHH3, ZPR

SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

1921-08-20

SCHH
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1924-03-01

SchH

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

1926-11-16

ZPr


German Shepherd

1923-08-31

SCHH

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

1923-09-20

PH

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

HGH


German Shepherd

1925-07-28

SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

1921-08-20

SCHH
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1922-09-17

V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1927-06-17

V

German Shepherd

1928-08-28

SchH3
V

German Shepherd
V, UK.CH.

German Shepherd
V

German Shepherd

1919-04-12

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd