Linda vom Eichenplatz

Pedigree

Linda vom Eichenplatz

SCHH2 Female German Shepherd Aug 8, 1970
V

German Shepherd

Jun 9, 1963

SCHH2

V

German Shepherd

Apr 19, 1959

SchH3/FH

V

German Shepherd

Mar 12, 1952

SCHH2
 
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V1

German Shepherd

Jan 10, 1954

SCHH1

German Shepherd
 
VA1
 
VA1

German Shepherd
V1
 
SG-

German Shepherd

Feb 26, 1958

SCHH1


German Shepherd

Jul 20, 1954

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd
V1
 

German Shepherd

Nov 21, 1954

SCHH1
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V1
 
VA

German Shepherd

Mar 8, 1963

SCHH1 FH

V-

German Shepherd

Sep 8, 1959

DDR SIEGER 62/63 SCHH3

V

German Shepherd

Jan 26, 1957

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

Nov 15, 1956

SchH1
V

German Shepherd
SG

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Oct 14, 1960

SCHH 2

SG

German Shepherd

Sep 26, 1957

SCHH2
VA1

German Shepherd
 
VA2
VA2

German Shepherd
SG

German Shepherd

Mar 21, 1954

SCHH2

German Shepherd
 
VA1
 
VA1

German Shepherd
VA DDR SIEGER 1949