Nestor vom Orlastrand

Pedigree
Report Type:

Nestor vom Orlastrand

SCHH2 Male German Shepherd Nov 21, 1942
VA

German Shepherd

Mar 19, 1937

SchH3/MH1

VA

German Shepherd

Aug 8, 1933

ZPr/MH1

SIEGER

German Shepherd

Apr 7, 1930

ZPR
VA

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
 
V

German Shepherd

German Shepherd

May 10, 1929

SchH1
1929 SGR

German Shepherd
 
SGR 1925 CH (US)
 
V

German Shepherd

German Shepherd

Jun 27, 1934

SchH1

'34 SA

German Shepherd

Jan 14, 1932

ZPR

German Shepherd
V
 

German Shepherd
1929 SGR
 

German Shepherd

Feb 23, 1932


German Shepherd
1929 SGR
 

German Shepherd

German Shepherd

HGH


German Shepherd

Feb 4, 1936

SCHH1

CH., ROM (US)

German Shepherd

Apr 4, 1933

PH, ZPR

German Shepherd

German Shepherd
CH. (US)

German Shepherd

Oct 28, 1932


German Shepherd
V
 

German Shepherd

German Shepherd

Oct 22, 1932

HGH


German Shepherd

Sep 16, 1930


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Nov 7, 1929


German Shepherd

German Shepherd