Horst von Ninive

Pedigree

Horst von Ninive

Male German Shepherd 1930-04-16
V

German Shepherd

1927-07-17

HGH, ZPR, SCHHIII

2X SIEGER

German Shepherd

1924-03-17

SCHH

V

German Shepherd

1922-03-22

SchH3
V

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

1922-06-29


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1926-02-04


German Shepherd

1924-07-21

SCHH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

ZPR
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1926-12-06

V

German Shepherd

1922-03-22

SchH3

V

German Shepherd

1920-07-31

SchH3
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
1913 SGR

German Shepherd

1919-12-06


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

SCHH


German Shepherd

1918-10-27

SCHH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1920-04-18

SCHH
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V

German Shepherd
V