Gunda vom Glockenbrink

Pedigree

Gunda vom Glockenbrink

Female German Shepherd 1927-02-18
V

German Shepherd

1923-01-05

SchH


German Shepherd

1921-02-14

V

German Shepherd

1918-10-27

SCHH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1918-06-21

1913 SGR

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1921-01-07

SIEGER 1920 V-

German Shepherd

1918-07-28

PH, AMERICAN GRAND VICTOR 1922
V

German Shepherd
1909 SGR
V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

1918-10-02

PH
1913 SGR

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd

German Shepherd

ZPR

V

German Shepherd

1922-03-22

SchH3

V

German Shepherd

1920-07-31

SchH3
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
1913 SGR

German Shepherd

1919-12-06


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1922-06-29


German Shepherd

1918-10-27

SCHH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1913-08-21


German Shepherd

German Shepherd