Bill vom Fasanenhof

Pedigree

V Bill vom Fasanenhof

SCHH3 FH
Male German Shepherd 1965-02-19
V

German Shepherd

1962-04-08

SCHH2 FH

V

German Shepherd

1959-06-18

SCHH3

V

German Shepherd

1953-03-07

SCHH3, FH, DDR ZL: XIB FOUNDER
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd

German Shepherd

1955-11-15

V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1959-09-08

SCHH2

V

German Shepherd

1957-01-26

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1956-11-15

SchH1
V

German Shepherd
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1962-03-24

SCHH2

V-

German Shepherd

1959-09-08

DDR SIEGER 62/63 SCHH3

V

German Shepherd

1957-01-26

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1956-11-15

SchH1
V

German Shepherd
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1958-04-13

SCHH3, FH3

V

German Shepherd

1950-09-23

SCHH1 FH
VA1

German Shepherd
VA2
VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd

VA

German Shepherd
V1
VA

German Shepherd