Blitz vom Tannenplatz

Pedigree

V Blitz vom Tannenplatz

SCHH3
Male German Shepherd 1949-12-16
V

German Shepherd

1946-05-22

SCHH3

V

German Shepherd

1941-08-29

SCHH2

V

German Shepherd

1934-03-25

SCHH3/MH2/SUCHH/SH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-

German Shepherd

1938-05-26

SCHH1
VA7

German Shepherd
VA

German Shepherd

German Shepherd

1944-03-27

SCHH1


German Shepherd

1941-12-30


German Shepherd
VA, SGR (HOL)

German Shepherd

German Shepherd

1937-04-22

MH2

German Shepherd
'34 CZEK SGRN SA
2X SIEGERIN

German Shepherd
SIEGER
G

German Shepherd

1947-11-23

SCHH1


German Shepherd

1942-10-18

SchH3

SGR (CZECH) V

German Shepherd

1934-12-18

SchH2
'34 SA V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1939-03-18

SchH2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1945-11-17

SCHH2


German Shepherd

1939-10-16

SCHH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1944-12-19

SCHH2

German Shepherd

German Shepherd