Hexe vom Alexyrvo Hof

Pedigree

V Hexe vom Alexyrvo Hof

SchH1/VH3
Female German Shepherd 1983-02-06
V1

German Shepherd

1974-05-28

SchH3

V2

German Shepherd

1971-12-24

SchH3

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
SG1

German Shepherd

1969-11-13

SCHH1
2X VA1

German Shepherd
VA5
VA2
V

German Shepherd
V US.CH.
V
V

German Shepherd

1970-08-03

SchH1

VA2

German Shepherd

1966-10-11

SCHH3 FH INTBCH
V

German Shepherd
V18
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1967-04-04

SchH1
V6

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1980-02-20

SchH2

VA5

German Shepherd

1974-04-30

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1970-07-31

SchH1
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA4
V
VA3

German Shepherd

1977-07-09

SchH3

VA6

German Shepherd

1973-05-19

SCHH3, FH
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1974-05-01

SchH1
VA4

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V1
V