Fee vom Gamsetal

Pedigree
Report Type:

V Fee vom Gamsetal

SchH1 Female German Shepherd Dec 22, 1981
V

German Shepherd

Oct 22, 1977

SCHH3

V

German Shepherd

Nov 23, 1974

DDR SIEGER SCHH3

V

German Shepherd

Jun 14, 1972

SchH2
V

German Shepherd
 
V
 
V
 
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd

Aug 27, 1972

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
V
 
SG

German Shepherd

Dec 1, 1974

SCHH1

V

German Shepherd

Jun 4, 1972

SCHH1
V

German Shepherd
VA3
V
 

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd

Apr 9, 1972

SCHH2 FH1
V

German Shepherd
 
V
 
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Oct 20, 1974

SCHH1

V

German Shepherd

Feb 9, 1971

SchH3/FH/PSH1

V

German Shepherd

Feb 19, 1965

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-
SG
V

German Shepherd

Dec 30, 1968

SchH1
V

German Shepherd
 
V
 
SG
G

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

May 3, 1972

SCHH2

V

German Shepherd

Mar 12, 1969

SCHH3 FH
 
V

German Shepherd
 
V
 
SG
V

German Shepherd
 
V
V
 

German Shepherd

Aug 27, 1967

SCHH3,FH
V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
V